top of page

Voorwaarden creëren om succesvol te worden

Het accent in mijn werk als coach ligt niet meer op artistiek inhoudelijke vlak maar vooral op het uitstippelen van nieuwe koersen, het nemen van carrièrestappen, het ontwikkelen van ondernemerschap.

Ik werk met mijn cliënten vooral aan de voorwaarden die nodig zijn om succesvol te worden.  

 
Vergroten van je bewustzijn, reflecteren en het ontwikkelen van het vermogen om zelf te sturen zijn belangrijke uitgangspunten.


Ik werk vanuit een oprechte interesse en nieuwsgierigheid naar mijn cliënten en de situatie waarin zij zich bevinden. Ik lever zowel professionaliteit als betrokkenheid en niet onbelangrijk de uniciteit van de cliënt staat altijd centraal.

LAMAR

bottom of page